BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.

Share This

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.

 

 


Bài viết về Facebook bằng tiếng Anh

Viết về website yêu thích bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về tác hại của facebook bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh nói về tác hại của facebook

Bài viết về lợi ích và tác hại của facebook

Viết đoạn văn ngắn về Facebook bằng tiếng Anh

Tiếng Anh chủ đề mạng xã hội

Lợi ích của Facebook

 

Bài luận tiếng anh viết về facebook dưới đây sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ về những mặt tích cực và tiêu cực, của facebook mang lại cho chúng ta.

 

 

 

Bài viết về lợi ích và tác hại của facebook.

 

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.
BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.


 

The emergence of the Internet has led to the appearance of a number of social media, resulting in a convenient lifestyle. Among them, Facebook, invented by Zuckerberg, is becoming more and more popular and dominating other social networks to get a high rank in the list of the favorite social networks. However, everything has its own perks, and Facebook possesses both advantages and disadvantages that may not be obvious at first glance.

 

It is undeniable that Facebook gains various strengths. First, it is of great help in assisting people to keep in touch with the rest of the world. Thanks to its communication feature such as messenger, and facetime, any user is able to communicate with others.

 

Moreover, with the aid of emotion icons, it is possible for the users to express their feelings in the messages, helping receivers to understand their emotions. Importantly, Facebook aids the studying of people because Facebook owns the group-creating function, supporting people to create groups with the aim of sharing knowledge. Besides, as people are able to post anything on Facebook, it is simple for their knowledge about any field to spread, and their friends can easily read it to comprehend more about the world.

 

Nevertheless, the drawbacks of Facebook are also important to be considered. First and foremost, the privacy of the users can be lost easily due to the sharing function of Facebook. Its server is able to capture the information of the users without any difficulty even they set theirs in private mode. Furthermore, anyone can find other accounts and see their page to know their information, which is dangerous in case theirs is used for negative purposes.

 

Another impact can be a negative effect on the users’ mind. The more they scroll up Facebook, the more they become jealous of others as they read others’ positive posts and compare them to theirs. This might damage one’s mind and thoughts, which can lead to negative actions.

 

Hence, though Facebook is of significance in everyday life, its negative influences need considering. It is vital for people to take into account its bright and dark sides to utilize it more effectively.”

 

 

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Facebook Bằng Tiếng Anh.

 

BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.
BÀI LUẬN VIẾT VỀ FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY.Internet xuất hiện đã dẫn đến sự ra đời của một số phương tiện truyền thông xã hội, tạo nên một lối sống thuận tiện cho mọi người. Trong số đó, Facebook, được phát minh bởi Zuckerberg, ngày càng trở nên phổ biến và thống trị các mạng xã hội khác và chiếm thứ hạng cao trong danh sách các mạng xã hội được yêu thích. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt và Facebook cũng có cả ưu điểm và nhược điểm mà có thể ban đầu chúng ta không thấy rõ.

 

Không thể phủ nhận rằng Facebook có nhiều ưu điểm. Đầu tiên, nó giúp ích rất nhiều trong việc giúp mọi người giữ liên lạc với nhau. Nhờ tính năng giao tiếp như messenger và facetime, bất kỳ người dùng nào cũng có thể giao tiếp với người khác.

 

Hơn nữa, với sự trợ giúp của các biểu tượng cảm xúc, người dùng có thể thể hiện cảm xúc của mình trong các tin nhắn, giúp người nhận hiểu được cảm xúc của họ. Điều quan trọng là, Facebook hỗ trợ việc học tập của mọi người vì Facebook có chức năng tạo nhóm, hỗ trợ mọi người tạo nhóm học tập với mục đích chia sẻ kiến ​​thức. Bên cạnh đó, do mọi người có thể đăng bất cứ điều gì lên Facebook, kiến thức của họ về bất kỳ lĩnh vực nào dễ dàng được lan truyền và bạn bè của họ có thể dễ dàng đọc để hiểu thêm về thế giới.

 

Tuy nhiên, nhược điểm của Facebook cũng rất cần được xem xét. Trước hết, quyền riêng tư của người dùng có thể dễ dàng bị mất do chức năng chia sẻ trên Facebook. Máy chủ có thể nắm bắt thông tin của người dùng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào ngay cả khi họ cài đặt ở chế độ riêng tư. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng có thể tìm các tài khoản khác và xem trang cá nhân của họ để biết thông tin, điều này rất nguy hiểm nếu thông tin của họ được sử dụng cho mục đích xấu.

 

Một ảnh hưởng khác có thể có là tác động tiêu cực đến tâm trí người dùng. Càng lướt facebook, họ càng trở nên ghen tị với người khác do họ đọc những bài đăng tích cực của người khác và so sánh họ với họ. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trí và suy nghĩ của họ và có thể dẫn đến những hành động tiêu cực.

 

Do đó, mặc dù Facebook có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực của nó rất cần được cân nhắc. Điều quan trọng là mọi người phải tính đến các mặt tích cực và tiêu cực của Facebook để sử dụng nó hiệu quả hơn

 

 

 

TAG TÌM KIẾM:

 

Bài viết về Facebook bằng tiếng Anh

Viết về website yêu thích bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về tác hại của facebook bằng tiếng Anh

Đoạn văn tiếng Anh nói về tác hại của facebook

Bài viết về lợi ích và tác hại của facebook

Viết đoạn văn ngắn về Facebook bằng tiếng Anh

Tiếng Anh chủ đề mạng xã hội

Lợi ích của Facebook

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages