1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3.

Share This

1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 – Tổng Hợp Từ Vựng.

 

 
Vào đến trung cấp, việc bổ sung vốn từ vựng là vô cùng cần thiết. 1800 từ vựng trong cuốn sách này đã được lựa chọn từ các đề thi năng lực tiếng Nhật trong quá khứ vì vậy vô cùng phù hợp với những đối tượng đã học hết sơ cấp và muốn ôn tập lại kiến thức của mình.


1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3.
1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3.


 

Các điểm đặc trưng của cuốn Sách 1800 từ căn bản luyện thi năng lực tiếng nhật N3 – tổng hợp từ vựng

Bố cục dễ nhớ

Dễ nhớ nhờ bố cục phân chia các từ loại. Ngoài ra phù hợp với cả những đối tượng muốn tự ôn tập.

Xác nhận lại ý nghĩa qua các câu văn Nắm bắt được ấn tượng của các từ vựng thông qua các ví dụ tự nhiên và dễ hiểu.

Ôn tập lại từ vựng đã học qua các đoạn văn “読んでみよう” Cứ khoảng 200 từ, sẽ có các bài đọc sử dụng các từ vựng đã học (sẽ được biểu thị bằng các từ in đậm) để người học ôn tập lại.

Nghe và xác nhận1800 từ căn bản luyện thi năng lực tiếng nhật N3 – tổng hợp từ vựng.

Đặc trưng của cuốn sách

 Bố cục dễ nhớ

Các từ loại được phân chia với bố cục hợp lý; phù hợp với cả những đối tượng muốn tự ôn tập tại nhà. 

1.   Xác nhận lại ý nghĩa qua các câu văn Nắm bắt được ấn tượng của các từ vựng thông qua các ví dụ tự nhiên và dễ hiểu.

2.   Ôn tập lại từ vựng đã học qua các đoạn văn “読んでみよう”. Cứ khoảng 200 từ, sẽ có các bài đọc sử dụng các từ vựng đã học (sẽ được biểu thị bằng các từ in đậm) để người học ôn tập lại.

3.   Nghe và xác nhận


1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3.
1800 Từ Căn Bản Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3.
Trên website có phát âm các từ vựng trong danh sách từ vựng và phần “読んでみよ ” nên người học có thể xác nhận lại các từ vựng đã ghi nhớ bằng đôi tai của mình.

Nâng cao năng lực từ vựng thông qua các từ vựng tham khảo phong phú

Cung cấp thêm các từ vựng tham khảo có liên quan, giúp người học có thể hiểu sâu các từ vựng.

 

Phương pháp sử dụng cuốn Sách 1800 từ căn bản luyện thi năng lực tiếng nhật N3 – tổng hợp từ vựng

 này: 

 

Bước 1: Ghi nhớ từ vựng và ý nghĩa của chúng, lắng nghe cả cách phát âm 

 

Bước 2: Đọc ví dụ mẫu để biết cách sử dụng từ vựng trong các văn cảnh khác nhau 

 

Bước 3: Xem các từ tham khảo để mở rộng cách sử dụng từ 

 

Bước 4: Đọc các bài đọc “読んでみよう” nghe và ôn tập 

 

 

 

1800 từ căn bản luyện thi năng lực tiếng nhật N3 – tổng hợp từ vựng.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages