VIẾT VỀ TÌNH BẠN BẰNG TIẾNG ANH KHÔNG THỂ HAY HƠN. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

VIẾT VỀ TÌNH BẠN BẰNG TIẾNG ANH KHÔNG THỂ HAY HƠN.

Share This

VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM BẰNG TIẾNG ANH.


Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về người bạn thân của em bằng tiếng Anh

Xem bài văn tả một người bạn bằng tiếng Anh

Miêu tả bạn thân bằng tiếng Anh IELTS

Tả ngoại hình bạn thân bằng tiếng Anh

Kể về người bạn mới quen bằng tiếng Anh

Viết về người bạn thân

Viết đoạn văn ngắn về tình bạn bằng tiếng Anh

Viết Đoạn Văn Về Tình Bạn Bằng Tiếng Anh Có Dịch Tiếng Việt.
Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh

I have a very close friend, and I have a chance to know what a true friendship is thanks to that friend. We are classmates, and having a lot of things in common causes us to become close after just a short period of studying together. We like to listen to the same genres of music, share the same habit of reading books and watching movies. Our friendship at first was just simply in the act of exchanging good books and talking about the same movie that was shown on the TV the night before, but gradually I found the qualities of a good friend in her. We always help each other in our studies as well as in our daily lives. Whenever I get sick, she is the one who keeps taking notes for me and teaching me the lesson of that day. Every morning she would stop by my house to wait for me and drive me to school. In return I am always the one who listen and give her advices whenever she is unhappy. We are always by each other’s side, and we share everything no matter it is joy or sadness. Defining friendship is sometimes very complicated, but sometimes it is just as simple and practical as our friendship. There are many people who have a lot of friends, but I feel that having a good friend like her is also a big luck for me. I think a person does not need to find many friends, but we just need to find the one that really suits us.
Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh.Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh


Tôi có một cô bạn thân, và nhờ vào người bạn ấy mà tôi biết được rằng thế nào là một tình bạn thật sự. Chúng tôi là bạn cùng lớp, và việc có nhiều điểm chung khiến chúng tôi trở nên thân thiết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn học chung. Tôi và cô ấy cùng thích nghe chung thể loại nhạc, chia sẻ chung một thói quen thích đọc sách và xem phim. Tình bạn của chúng tôi lúc đầu chỉ đơn giản là việc trao đổi những quyển sách hay, tán chuyện về cùng một bộ phim vừa chiếu trên TV vào tối hôm trước, nhưng dần dần tôi tìm thấy được ở cô ấy những đức tính của một người bạn tốt. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong việc học và trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi tôi bị ốm thì cô ấy là người ghi chép bài giảng lại cho tôi và hướng dẫn tôi bài học của ngày hôm đó. Mỗi buổi sáng cô ấy là người ghé ngang nhà tôi để đợi tôi đi học cùng và chở tôi đến trường. Đổi lại tôi luôn là người lắng nghe và cho cô ấy lời khuyên mỗi khi cô ấy gặp chuyện không vui. Chúng tôi luôn bên cạnh nhau và cùng chia sẻ bất kể chuyện vui hay chuyện buồn. Định nghĩa tình bạn đôi khi rất phức tạp, nhưng đôi khi nó cũng đơn giản và thực tế như tình bạn của chúng tôi. Có nhiều người chơi với rất nhiều bạn, nhưng tôi cảm thấy có được một người bạn tốt như cô ấy đã là một điều may mắn với tôi. Tôi nghĩ một người không cần tìm kiếm nhiều bạn, mà chúng ta chỉ cần tìm được một người thật sự phù hợp với mình.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU THEO CHỦ ĐỀ:


Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịc...

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Inter...

Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Int...

VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ NGÀY CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG TRUNG.

Viết Về Một Ngày Của Tôi Bằng Tiếng Trung.

Miêu tả con vật bằng tiếng Trung mà bạn yêu thích.

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Của Bạn.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA INTER...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH TẢ CON VẬT YÊU THÍCH.

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌN...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.

Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.

 


Tag tìm kiếm:

Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về người bạn thân của em bằng tiếng Anh

Xem bài văn tả một người bạn bằng tiếng Anh

Miêu tả bạn thân bằng tiếng Anh IELTS

Tả ngoại hình bạn thân bằng tiếng Anh

Kể về người bạn mới quen bằng tiếng Anh

Viết về người bạn thân

Viết đoạn văn ngắn về tình bạn bằng tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages