Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.

Share This

Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.


Viết đoạn văn nêu các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài viết tiếng Anh về ô nhiễm đất

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Bài viết tiếng Anh vệ môi trường lớp 6

Những câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh.Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.
Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.
Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us to actually pay attention. Climate change and the greenhouse effect are always the keywords in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big and vague for everyone to understand. To put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution and get used to it so much that we do not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, and climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies to control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute to decrease the level of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.
Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh.


Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.
Viết Một Đoạn Văn Về Môi Trường Bằng Tiếng Anh.Xã hội không ngừng phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự phát triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi khi không đủ nghiêm trọng để chúng ta phải quan tâm. Biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính luôn là từ khóa trong các chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng chúng quá to lớn và mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một cách đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây chúng ta hằng ngày. Khói bụi từ các phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác thải trên đường phố, những dòng sông bốc mùi chính là ô nhiễm. Có rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, ô nhiễm ánh sáng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống trong sự ô nhiễm và quen với nó đến mức chúng ta không còn nhận ra nó. Việc này không chỉ gây ra ảnh hưởng chung đến Trái đất, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Khí thải luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về đường hô hấp, và việc biến đổi khí hậu đang gián tiếp gây ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Các nước phát triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm soát mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng chính những hoạt động hằng ngày. Nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì chúng ta vẫn có để phát triển mà không tàn phá Trái đất này.
Bài luận mẫu theo chủ đề:


VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ NƠI MÌNH SỐNG.

VIẾT ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA...

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ NGƯỜI HÀNG XÓM BẰNG TIẾNG ANH.

Bài Luận Miêu Tả Người Hàng Xóm Bằng Tiếng Anh.

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA...

Viết Về Thói Quen Hằng Ngày Bằng Tiếng Anh.

Viết Một Bức Thư Tiếng Anh Cho Một Người Bạn Để Bạ...

Viết Một Bức Thư Giới Thiệu Về Đất Nước Mình Bằng ...

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Lợi Ích Của Âm Nhạc.

Viết Đoạn Văn Về Chủ Đề Âm Nhạc Bằng Tiếng Anh.

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.

VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG.

Viết Đoạn Văn Về Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Bằn...

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Quyển Sách Yêu Thích.

Viết Đoạn Văn Về Cuốn Sách Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.


tag tìm kiếm:

Viết đoạn văn nêu các biện pháp bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài viết tiếng Anh về ô nhiễm đất

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Bài viết tiếng Anh vệ môi trường lớp 6

Những câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages