VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.

Share This

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.
Nói về công việc của bạn bằng tiếng Anh

Bài viết tiếng Anh về công việc bán thời gian

Viết một đoạn văn nói về việc làm hàng ngày của mình bằng tiếng Anh có dịch

Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ

Mô tả nghề nghiệp bằng tiếng Anh

Đoạn văn giới thiệu nghề kế toán bằng tiếng AnhVIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.


VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.
 VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.At each period of age I have a different habit, and now I have the habit of listening to English music every day. This started since I was learning English at the age of 12, and my teacher encouraged us to listen to appropriate English songs to improve our listening skill and vocabulary. At first I just listened to them as homework, but gradually I fell in love with the melodies and lyrics of the songs. I listen to music in all of my spare time, and people easily find me wearing headphones everywhere. I listen to many different types of music, and my list of music now is up to a few hundred songs. In the morning I like to listen to Pop and Dance while preparing to go to school because they keep me awake and give me energy for the day. At noon I listen to the gentle country music to relax, and classical music is the first choice at bedtime so I can fall asleep easily. Some of my favorite singers are Adele, Selena Gomez, Justin Bieber, etc. They also help me read more in English about international music news. My sister is also learning another language, and I encourage her to develop a listening habit so that she can improve her listening skill and vocabulary. Music is such a useful tool for entertaining, and I will maintain this daily routine as a way to both learn relax.VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.


VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.
 VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY CỦA BẠN.Vào mỗi lứa tuổi tôi có một thói quen khác nhau, và hiện nay tôi có thói quen nghe nhạc tiếng Anh hằng ngày. Việc này bắt đầu kể từ khi tôi học tiếng Anh vào năm tôi 12 tuổi, giáo viên của tôi đã khuyến khích chúng tôi nghe những bài nhạc tiếng Anh phù hợp để nâng cao khả năng nghe và vốn từ vựng. Lúc đầu tôi chỉ nghe chúng như một bài tập về nhà, nhưng dần dần tôi cảm thấy yêu mến các giai điệu và ca từ của bài hát. Tôi nghe nhạc trong mọi khoảng thời gian rảnh rỗi, và mọi người dễ dàng bắt gặp tôi đeo tai nghe ở khắp mọi nơi. Tôi nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, và danh sách nghe nhạc của tôi hiện nay đã lên đến vài trăm bài. Vào buổi sáng tôi thích nghe nhạc Pop và Dance trong lúc chuẩn bị đến trường vì chúng giúp tôi tỉnh táo và mang đến cho tôi nguồn năng lượng cho ngày mới. Vào giờ nghỉ trưa tôi nghe những bài nhạc đồng quê nhẹ nhàng để thư giãn, và nhạc cổ điển chính là lựa chọn vào trước lúc đi ngủ để tôi dễ cảm thấy buồn ngủ hơn. Một số ca sĩ yêu thích của tôi là Adele, Selena Gomez, Justin Bieber.v..v., và họ cũng giúp tôi đọc nhiều tiếng Anh hơn về tin tức âm nhạc quốc tế. Em gái tôi cũng đang học một thứ tiếng khác, và tôi cũng khuyến khích em tôi hình thành thói quen nghe nhạc để có thể cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Âm nhạc là một thứ công cụ hữu ích cho việc giải trí, và tôi sẽ duy trì thói quen hằng ngày này của mình như một cách học tập thư giãn.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH HAY:


Bài Luận Viết Một Lá Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh.

Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Th...

Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Củ...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA TÔI.

Your cousin is going to move to a new school. Writ...

Write an essay (150-180 words) about how to stay h...

KỂ VỀ MỘT BỮA TIỆC SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ BẰNG TIẾNG ANH.

Bài Luận Tả Cơn Mưa Bằng Tiếng Anh.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ.

Talk about one of your voluntary activities you ha...

Write an essay (150-180 words) about what you can ...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU VỀ NGÀY ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TẦM QUAN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA T...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH KỂ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ.

 tag tìm kiếm:


Nói về công việc của bạn bằng tiếng Anh

Bài viết tiếng Anh về công việc bán thời gian

Viết một đoạn văn nói về việc làm hàng ngày của mình bằng tiếng Anh có dịch

Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề giáo viên

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề bác sĩ

Mô tả nghề nghiệp bằng tiếng Anh

Đoạn văn giới thiệu nghề kế toán bằng tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages