Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.

Share This

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.
Bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường là một chủ đề khá hay và độc đáo được nhiều giáo viên quan tâm, thường đưa vào các bài giảng của mình, các bài viết luận tiếng anh. Khi viết một bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường thì cấu trúc cơ bản nhất của một bài luận phải có bao gồm các ý cụ thể sau đây để bài luận được đánh giá cao nhất:


Phần mở bài nêu câu chốt , câu khái quát quan trọng nhất của bài luận, nói tới những vấn đề cần đề cập trong bài viết.

Phần thân bài giải thích những điều mà phần mở bài đã đề cập đến, phải làm sáng tỏ được nội dung mà đề bài đã nêu ra. Phần này là quan trọng nhất của bài luận vì thế cần tập trung để viết để diễn đạt sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Phần kết nêu ngắn gọn lại những vấn đề đã nói và đưa ra các pháp cho vấn đề được nhắc đến. Nêu quan điểm của bản thân đối với vấn đề này như thế nào.

Dưới đây là một đoạn văn ngắn về chủ đề môi trường để bạn có thể tham khảo trong quá trình viết bài luận của mình thêm hay.

Topic tiếng Anh về ô nhiễm môi trường ngắn

Bài viết tiếng Anh về ô nhiễm đất

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Bài viết tiếng Anh vệ môi trường lớp 6

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường hay nhất

Đoạn hội thoại tiếng Anh về môi trườngViết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.


Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.
Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered to be the main cause for air pollution. Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led to soil pollution. This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt to relieve the effects of pollution and preserve the environment need to be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment. Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat to the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand to protect our friendly house- the earth.Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.


Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.
Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường.Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề gây tranh cãi và nó đã gây ra nhiều khó khăn áp lực lên cuộc sống của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên trái đất đã chạm đến mức báo động vì vậy hiện tại những giải pháp cấp thiết từ chính phủ cũng như sự hợp tác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên nói đến, những hoạt động công nghiệp được coi là nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm không khí. Cùng với sự nóng lên toàn cầu, sự đốt cháy những nhiên liệu hoá thạch, các phương tiện xe cộ và các nhà máy đang làm ô nhiễm không khí bằng sự thải ra những khí độc hại. Điều thứ hai, sự phá rừng bừa bãi cho việc sử dụng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra những chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc những túi không thể phân hủy xuống đất đã ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và dẫn đến sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên hệ thực vật và sự phì nhiêu của đất. Những giải pháp cấp thiết để làm giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ gìn môi trường cần được đưa ra sớm nhất có thể. Chính phủ có thể quản lí quá trình xử lí các chất độc hại của các nhà máy lớn vì vậy họ có thể ngăn chặn những chất ô nhiễm ra ngoài môi trường. Hơn nữa, những quy định và luật lệ nghiêm khắc hơn đối với sự khai thác rừng có thể giúp bảo tồn môi trường tự nhiên. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang nhanh chóng trở thành một mối nguy hiểm với toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, và vì lợi ích của môi trường cũng như của công dân trên toàn thế giới, chúng ta cần chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta- trái đất.
CÁC BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU:


Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịc...

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Inter...

Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Int...

VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ NGÀY CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG TRUNG.

Viết Về Một Ngày Của Tôi Bằng Tiếng Trung.

Miêu tả con vật bằng tiếng Trung mà bạn yêu thích.

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Của Bạn.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA INTER...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH TẢ CON VẬT YÊU THÍCH.

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌN...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.

Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.

Tag tìm kiếm:


Topic tiếng Anh về ô nhiễm môi trường ngắn

Bài viết tiếng Anh về ô nhiễm đất

Bài thuyết trình về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh lớp 9

Bài viết tiếng Anh vệ môi trường lớp 6

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Bài luận về ô nhiễm môi trường

Đoạn hội thoại tiếng Anh về môi trường


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages