Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt.

Share This

Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt.
Viết đoạn văn ngắn về lợi ích của Internet tiếng việt
Viết đoạn văn về tác hại của smartphone bằng tiếng Anh
Tác hại của internet
Bài viết về lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online
Lợi ích và tác hại của social networking
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích của việc học online
Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt.


Nowadays, the Internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to users. In the first place, it can put severe strains on our family and social relationships. If users are addicted to the Internet, they have a tendency to separate from our real world and immerse themselves into a virtual world. As a result, nothing is of no interest to them at all. Secondly, the Internet also exerts a strong influence on the efficiency of work. Take students as an example, at class, they prefer to think about online video games, films,... rather than listening to what their teachers are saying. This will seriously result in their studying quality. Moreover, the dependence on the Internet can be a major obstacle to developing people’s creativity. Instead of thinking independently, people often take advantage of diverse sources of information on the Internet to finish their tasks as soon as possible. Last but not least, our personal information can be leaked due to hackers or loose control of data security organizations. This can put us in danger and indirectly affect our life. To put it briefly, the innovation of the Internet has contributed to improve every aspect of our life but we also should take its pros and cons into consideration whenever using it.


Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt.

Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịch Sang Tiếng Việt.


Ngày nay, mạng Internet đang trở thành một cây cầu kết nối tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh những lợi ích to lớn, mạng Internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với người sử dụng. Điều đầu tiên, mạng Internet có thể đặt những áp lực nặng nề lên trên các mối quan hệ gia đình và xã hội. Nếu như người dùng bị nghiện Internet, họ sẽ có xu hướng là tách biệt mình khỏi thế giới thực tại và chìm đắm bản thân trong một thế giới ảo. Hậu quả của việc này là ngoài Internet chẳng có gì là thích thú đối với họ cả. Tiếp đó, mạng Internet cũng có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hiệu quả công việc. Lấy học sinh như một ví dụ, ở lớp, họ thường nghĩ về những trò chơi điện tử, phim ảnh hơn là lắng nghe những lời giáo viên của họ đang nói. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến  chất lượng việc học. Không dừng lại ở đó, việc phụ thuộc vào mạng Internet có thể là chướng ngại vật lớn cản trở phát triển tính sáng tạo của mọi người. Thay vì tự suy nghĩ một cách độc lập, nhiều người lại lợi dụng nguồn thông tin phong phú trên mạng để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách sớm nhất có thể. Điều cuối cùng nhưng rất quan trọng, thông tin cá nhân của chúng ta có thể bị rò rỉ bởi các hacker hoặc sự quản lí lỏng lẻo của các tổ chức bảo mật dữ liệu. Điều này có thể đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm và gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tóm lại, sự bùng nổ của Internet đã và đang góp phần cải thiện mọi khía cạnh của đời sống nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý những ưu điểm và khuyết điểm khi sử dụng nó.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH HAY:


BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ NGÀY CUỐI TUẦN CỦA TÔI.

Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Quyển Sách Yêu Thích.

Viết Đoạn Văn Về Cuốn Sách Yêu Thích Bằng Tiếng Anh.

Bài Viết Về Quê Hương Bằng Tiếng Nhật N5.

Đoạn văn viết về tình bạn bằng tiếng Nhật.

VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MẸ BẰNG TIẾNG NHẬT.

VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG NHẬT VỀ SỞ THÍCH DU LỊCH.

Viết Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần Bằng Tiếng Nhật.

Viết Về Ngôi Nhà Của Mình Bằng Tiếng Nhật.

Viết Đoạn Văn Sở Thích Bằng Tiếng Nhật.

Đoạn văn chủ đề ước mơ làm giáo viên bằng tiếng Nhật.

Mẫu bài luận viết về ước mơ bằng tiếng Nhật.

VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN MIÊU TẢ EM BÉ BẰNG TIẾNG ANH.

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sác...

Bài Luận Tiếng Anh Viết Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sá...

Bài Luận Viết Về Tác Hại Của Tivi Bằng Tiếng Anh C...

VIẾT BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÁC HẠI CỦA TIVI TELEVI...

 Tag tìm kiếm:
Viết đoạn văn ngắn về lợi ích của Internet tiếng việt
Viết đoạn văn về tác hại của smartphone bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn về lợi ích của Internet
Tác hại của internet
Bài viết về lợi ích và tác hại của facebook bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích của việc học online

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages