Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet.

Share This

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet.
Viết đoạn văn ngắn về lợi ích của Internet tiếng việt
Viết đoạn văn về tác hại của Internet
Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online
Tác hại của internet
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Internet
Lợi ích của Internet
Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet.


Internet – one of the greatest innovations of our times – has become a familiar term in our daily life. Besides its undeniable positive influences, it is necessary to acknowledge the disadvantages it brings.

The most predominant drawback that people need to consider is security issues. As the Internet is widely used in different aspects of life such as business or education, users’ privacy can run a risk of invasion by hackers, causing their personal information to be leaked. Furthermore, in the virtual world where people are connected with each other and access is unlimited, it is a good opportunity for scammers and cyber criminals to approach their “preys”. Another bad side of this tool is the spread of false or inappropriate information. Every day or even every hour, a number of information is freely uploaded and shared without any restrictions.As a result, many people exploit this to distribute fake news for their own advantage, which can have a negative impact on a large scale. Moreover, the availability of entertainment on the Internet also makes unhealthy materials more accessible than ever, leading to a rise in behavioral problems, especially juvenile delinquency. Last but not least, Internet can be seen as additive. Nowadays, people are likely to spend hours surfing the web, it can be at class, it can be at work or at lunch, anywhere and at any time. Sometimes it may become a distraction, causing them to work ineffectively. Watching your favorite film or finishing work – that’s definitely a hard question. Besides, some people are so addicted that they live in the virtual world more than in the real world. They tend to express their feelings and opinions freely on social network while being rather reserved in the outside world and lacking interaction with others around.

 To put it briefly, much as the Internet offers a wide range of benefits in different fields, it has the cost that needs careful consideration.


Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet.

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Internet.


Internet - một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại – đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Nhưng bên cạnh những ảnh hưởng tích cực vẫn tồn tại nhiều bất lợi mà mỗi chúng ta cần tìm hiểu rõ.

Tác hại lớn nhất của công cụ này chính là các mối đe dọa về an ninh. Do Internet được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như kinh doanh hay giáo dục, sự riêng tư của người dùng có nguy cơ bị xâm phạm bởi các hacker, khiến cho các thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ. Hơn thế nữa, trong một thế giới ảo nơi mà mọi người được kết nối với nhau không giới hạn, những kẻ lừa đảo và tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng cơ hội để tiếp cận các “con mồi”. Một mặt tối khác của việc sử dụng Internet đó là sự lan truyền các thông tin sai lệch hoặc không lành mạnh. Hằng ngày hay thậm chí là hàng giờ, một lượng lớn thông tin được đăng tải và chia sẻ mà không có sự kiểm soát hay quản lý nào. Chính vì vậy, nhiều người đã lợi dụng điều này để phát tán các tin tức sai sự thật vì lợi ích cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực trên diện rộng. Bên cạnh đó, sự sẵn có và đa dạng của các công cụ giải trí trên Internet cũng khiến cho văn hóa phẩm không lành mạnh trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, dẫn đến sự gia tăng những vấn đề về đạo đức hành vi, đặc biệt là tình trạng phạm tội ở tuổi vị thành niên. Tác hại đáng chú ý khác của công cụ này chính là tính gây nghiện của nó. Ngày nay, mọi người thường dành hàng giờ để lướt web, có thể ở lớp học, ở nơi làm việc hay trong bữa trưa, mọi lúc và mọi nơi. Nhiều lúc nó khiến chúng ta bị xao nhãng, khiến cho hiệu quả làm việc thấp. Xem bộ phim mà bạn yêu thích hay hoàn thành công việc – đó quả thực là một câu hỏi khó. Nghiêm trọng hơn, nhiều người nghiện Internet đến nỗi họ sống trong thế giới ảo nhiều hơn là trong thế giới thực. Họ có xu hướng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình trên mạng xã hội trong khi khá dè dặt ở thế giới bên ngoài và thiếu tương tác với mọi người xung quanh.

Như vậy, mặc dù Internet mang lại rất nhiều lợi ích về mọi mặt nhưng nó cũng có cái giá mà chúng ta cần phải cân nhắc.BÀI LUẬN TIẾNG ANH:

Viết Về Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh Có Dịc...

Bài Luận Viết Đoạn Văn Về Tác Hại Hệ Lụy Của Inter...

Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Int...

VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ NGÀY CUỐI TUẦN BẰNG TIẾNG TRUNG.

Viết Về Một Ngày Của Tôi Bằng Tiếng Trung.

Miêu tả con vật bằng tiếng Trung mà bạn yêu thích.

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Của Bạn.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA INTER...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH TẢ CON VẬT YÊU THÍCH.

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằ...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌN...

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.

Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.Tag tìm kiếm:
Viết đoạn văn ngắn về lợi ích của Internet tiếng việt
Viết đoạn văn về tác hại của smartphone bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn về lợi ích của việc học online
Tác hại của internet
Nghị luận về lợi ích và tác hại của Internet
Lợi ích của Internet

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages