Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó) - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó)

Share This
BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ.Bài luận tiếng anh theo chủ đề viết về con vật mà bạn yêu thích. Tuyển tập các bài viết tiếng anh về các con vật mà bạn yêu thích, giúp các bạn rèn luyện các kỹ năng viết các bài luận tiếng anh theo chủ đề có liên quan đến các loài động vật thân thiết xung quanh bạn và thể hiện tình cảm đối với các con vật mà bạn yêu mến. Dưới đây là một đoạn luận mẫu bằng tiếng anh và có dịch tiếng việt để các bạn tham khảo, rồi tự thực hành viết một đoạn văn tương tự như thế trong quá trình học tiếng anh của mình một cách tốt nhất.Miêu tả con mèo bằng tiếng Anh
Viết một đoạn văn tả con chó bằng tiếng Anh
Miêu tả thỏ bằng tiếng Anh
Miêu tả con với bằng tiếng Anh
Bài viết tiếng Anh về animal
Topic về pets
Tả con mèo bằng tiếng Anh ngắn

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó)


I like most of animals as long as they are not harmful or dangerous, but my favorite one is dog. Dogs are well known for their intelligence and loyalty; and in my opinion, their looks are also very cute. There are many different breeds in the world, and most countries have at least one featuring dog breed of their own. Nowadays, most breeds of dog are not the same as they were from hundred years ago, but they have been artificially selected for particular appearances and behaviors by people for specific purposes. Because of this selective breeding, dogs have developed into hundreds of varied breeds, and they show more connection with people than any other land mammal. Some of the most popular breeds are Golden Retriever, Siberian Husky, Alaska, Bulldog, Doberman, German Shepherd, and it can be said that each breed has their own significant function in human’s life. Dogs have been the best companions for human at a very early age, their roles in hunting, herding, pulling loads and protection truly helped human in a lot of aspects. More recently, they have developed more practical roles in assisting police and military, companionship, and helping handicapped ones, and most people accept that dogs appear in their lives more than they had ever thought. My family has a little dog, and he has all of the best qualities of a good one. He is actually my best friend since I am the one who spends most time playing with him. I love him very much, but I have to accept a fact that his life span is much shorter than human. A well – treated dog can live up to 12 or 15 years, and each year in dog’s life span is equal with 5 years in human’s one. Since dogs are the most popular animal to show such love and loyalty to human, its shortage in life span is truly a sad thing for all the dog lovers. Although I do not have much time with my beloved dogs, I always love them as my best companions in life.

Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó)


Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó):Tôi thích hầu hết các loài động vật miễn là chúng không gây hại hay nguy hiểm, nhưng con vật yêu thích nhất của tôi là loài chó. Chó nổi tiếng với trí thông minh và lòng trung thành; và theo tôi thì vẻ ngoài của chúng cũng rất đáng yêu. Có rất nhiều chủng loại chó trên thế giới, và hầu hết mỗi quốc gia đều có riêng cho mình một giống chó đặc trưng. Ngày nay, hầu hết các loài chó không còn giống với những loài hàng trăm năm về trước, mà chúng đã được chọn lọc một cách nhân tạo cho từng đặc điểm bên ngoài và hành vi để phù hợp cho từng mục đích cụ thể. Bởi vì những sự phối giống nhân tạo này, loài chó đã và đang phát triển thành hàng trăm các chủng loại khác nhau, và chúng thể hiện sự liên kết với con người nhiều hơn bất cứ loài động vật sống trên cạn nào. Một vài giống chó phổ biến là Golden Retriever, Siberian Husky, Alaska, Bulldog, Doberman, German Shepherd, và chúng ta có thể nói rằng mỗi loài chó có một chức năng cụ thể trong cuộc sống của con người. Chó đã là người bạn đồng hành với con người vào thời điểm rất sớm, vai trò của chúng trong việc săn bắt, chăn nuôi, kéo xe và bảo vệ thật sự giúp ích được chúng ta trong nhiều khía cạnh. Gần đây hơn, chúng đã phát triển nhiều vai trò thực tiễn hơn trong việc hỗ trợ cảnh sát và quân đội, bầu bạn, và giúp đỡ những người khuyết tật, và nhiều người đồng ý rằng chó xuất hiện trong cuộc sống của họ nhiều hơn những gì họ nghĩ. Gia đình tôi có một chú chó nhỏ, và nó có tất cả những tiêu chí tốt nhất của một chú chó ngoan. Nó thật sự là người bạn thân thiết nhất của tôi bởi vì tôi là người dành phần lớn thời gian chơi đùa cùng nó. Tôi yêu nó rất nhiều, nhưng tôi phải chấp nhận một sự thật là tuổi thọ của nó ngắn hơn rất nhiều so với loài người. Một con chó được nuôi nấng tốt có thể sống từ 12 đến 15 năm, và mỗi một năm trong tuổi thọ của chó tương đương với 5 năm trong tuổi của con người. Bởi vì chó là loài động vật phổ biến nhất biết thể hiện tình yêu và long trung thành đối với chủ, tuổi thọ ngắn ngủi của nó quả thật là một điều buồn bã đối với những người yêu chó. Mặc dù tôi không có nhiều thời gian với những chú chó thân yêu của mình, tôi vẫn mãi luôn yêu quý chúng như người bạn tốt nhất trong đời tôi.


Các bạn vừa đọc qua bài Viết tiếng Anh miêu tả con vật mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh (chó), hy vọng bài luận này sẽ hữu ích với các bạn rất nhiều trong quá trình học và viết tiếng anh chuẩn như người bản xứ. Sau đây là các bài luận tiếng anh mẫu hay theo từng chủ đề khác nhau mà bạn có thể đọc thêm.
Bài luận tiếng anh mẫu:


tag tìm kiếm:
Miêu tả con mèo bằng tiếng Anh
Tả con chó bằng tiếng Anh ngắn
Miêu tả thỏ bằng tiếng Anh
Miêu tả con với bằng tiếng Anh
Bài viết tiếng Anh về animal
Topic về pets
Tả con mèo bằng tiếng Anh ngắn

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages