BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.

Share This
BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.
Mùa hè yêu thích bằng tiếng Anh
Giới thiệu về mùa đông bằng tiếng Anh
Bài viết về các mùa trong năm bằng tiếng Anh
Viết về mùa xuân bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về thời tiết
Những câu hỏi Tiếng Anh về mùa hè
Câu tiếng Anh về mùa thuMy favourite month.


Of the twelve months in a year, I like February best. It is in the middle of spring when all trees are green and flowering. The weather at that time is nice and the landscape is very beautiful. Everybody looks fine , and excited.

The most important event in February is the Tet festival. During 3 days of the Lunar New Year, people enjoy their holidays free from work. They can join festivities everywhere or travel to beautiful places such as Da Lat, Nha Trang and Hue.

On New Year’s Eve, I will go with my parents to a pagoda to pray for good health, prosperity and happiness of our family. Then we show our respect and thankfulness  to our parents and ancestors. On the following days, I come to visit my friends, teachers and relatives to send them best wishes.

February is a very good time for me. It brings me a lot of pleasures and hopes.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ THÁNG ƯA THÍCH CỦA TÔI.Tháng ưa thích của tôi.

Trong số mười hai tháng của năm, tôi thích tháng Hai nhất. Nó nằm giữa mùa xuân vào thời điểm tất cả cây cối xanh tươi và trổ hoa. Thời tiết vào lúc đó thì tốt và phong cảnh rất đẹp. Mọi người trông khỏe mạnh và phấn khởi.

Sự kiện quan trọng nhất trong tháng Hai là lễ tết. Trong suốt 3 ngày Tết âm lịch mọi người thích thú hưởng những ngày nghỉ không phải làm việc. Họ có thể tham gia vào những lễ hội ở khắp nơi hoặc đi du lịch đến những thắng cảnh như Đà Lạt, Nha Trang và Huế.

Đêm Giao Thừa, tôi thường đi với ba mẹ tôi đến một ngôi chùa để cầu nguyện cho sức khỏe tốt, sự thịnh vượng và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Sau đó chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cha mẹ và các bậc tổ tiên. Vào những ngày tiếp theo, tôi đến thăm các bạn bè, thầy cô và họ hàng để gửi đến họ những lợi chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tháng Hai là thời gian rất tốt đối với tôi. Nó đem lại cho tôi nhiều niềm vui thích và hy vọng.BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU:


tag tìm kiếm:
Mùa hè yêu thích bằng tiếng Anh
Giới thiệu về mùa đông bằng tiếng Anh
Bài viết về các mùa trong năm bằng tiếng Anh
Viết về mùa xuân bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về thời tiết
Những câu hỏi Tiếng Anh về mùa hè
Câu tiếng Anh về mùa thu

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages