BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH CỦA TÔI. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH CỦA TÔI.

Share This

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH CỦA TÔI.Viết đoạn văn về chương trình truyền hình TV yêu thích bằng tiếng Anh
Viết về chương trình tivi mà em thích lớp 6 bằng tiếng Anh
Viết một đoạn văn tiếng Anh nói về chương trình yêu thích
My favourite TV programme is cartoon
Các chương trình TV bằng tiếng Anh
Viết về chương trình Doraemon bằng tiếng AnhBÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH CỦA TÔI.


My favourite TV programs


As a senior high school student, I am very busy with my studies. Although I am very fond of watching television, I can only spend an hour after dinner for my hobby. Of all the TV programs, I like the news and documentaries best.

The news programs shown in all TV channels at 7 p.m. help me to know almost everything in different places in our country and important events happening all over the world. Through these programs, I can also know both national and international main sporting events.

The documentary programs on weekends are my favourites by watching them, I can learn a great deal about human civilizations, the wonders of nature and the amazing inventions and discoveries of great people in the world.

Watching television is my hobby. I can not imagine a day in my life without watching it.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH YÊU THÍCH CỦA TÔI.


Bài luận tiếng anh theo chủ đề:


Những chương trình truyền hình yêu thích của tôi.Là một học sinh năm cuối bậc trung học, tôi rất bận rộn với việc học hành. Mặc dù tôi rất thích xem truyền hình nhưng tôi chỉ có thể dành ra một giờ sau bữa cơm tối cho sở thích của mình. Trong tất cả các chương trình truyền hình, tôi thích tin tức và tài liệu nhất.

Các chương trình tin tức được chiếu trên tất cả các kênh truyền hình lúc 7 giờ tối giúp tôi biết được hầu hết mọi việc ở những nơi khác nhau trên đất nước chúng ta và các biến cố quan trọng đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Qua những chương trình nay, tôi cũng có thể biết được những sự kiện thể thao chính ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Các chương trình tài liệu vào những ngày cuối tuần vẫn là phần tôi ưa thích. Nhờ xem các chương trình đó, tôi có thể học hỏi được rất nhiều về các nền văn minh của nhân loại, các kỳ quan thiên nhiên, những phát minh và khám phá đáng kinh ngạc của các bậc vĩ nhân trên thế giới.

Xem vô tuyến truyền hình là sở thích của tôi. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày trong đời minh lại thiếu vô tuyến truyền hình.


Những bài luận tiếng anh mẫu hay theo chủ đề:


tag tìm kiếm:
Viết đoạn văn về chương trình truyền hình TV yêu thích bằng tiếng Anh
Viết luận tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích
Viết về chương trình tivi mà em thích lớp 6 bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về television
My favourite TV programme is cartoon
Các chương trình TV bằng tiếng Anh
Viết về chương trình Doraemon bằng tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages