Bài Văn Hãy Kể Tóm Tắt Truyện " Thánh Gióng". - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Văn Hãy Kể Tóm Tắt Truyện " Thánh Gióng".

Share This

Bài Văn Hãy Kể Tóm Tắt Truyện " Thánh Gióng".


Tóm tắt truyện Thánh Gióng ngắn gọn nhất
Tóm tắt văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh
Hãy viết bài văn tự sự - kể tóm tắt một truyện cổ tích mà em biết
Tóm tắt truyện Thánh Gióng bằng tiếng Anh
Ý nghĩa truyện Thánh Gióng
Kể tóm tắt truyện Thạch Sanh
Tóm tắt truyện Thạch Sanh
BÀI LÀM VĂN MẪU THAM KHẢO.


Truyện kể rằng: Vào đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng, có hai vợ chồng ông lão, tuy làm ăn chăm chỉ, lại có tiếng là phúc đức nhưng mãi không có con. Một hôm, bà vợ ra đồng ướm chân vào một vết chân lạ, về nhà bà thụ thai: Mười hai tháng sau bà sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng lạ thay! Tới ba năm sau, cậu bé vẫn chẳng biết nói, biết cười, cứ đặt đâu nằm đấy.

Bài Văn Hãy Kể Tóm Tắt Truyện " Thánh Gióng".


Bấy giờ, giặc Ân tràn vào bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh lắm! Vua Hùng bèn sai người đi khắp nước rao cầu hiền tài giết giặc. Nghe tiếng rao, cậu bé bỗng cất tiếng nói xin được đi đánh giặc. Từ đấy cậu bé lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng chẳng no.


Tráng sĩ Gióng mặc áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt rồi cầm roi sắt xông ra diệt giặc. Roi sắt gãy, Gióng bèn nhổ cả những bụi tre bên đường để quét sạch giặc thù.

Giặc tan, Gióng một mình một ngựa lên đỉnh núi Sóc rồi bay thẳng về trời, ở đó nhân dân lập đền thờ, hàng năm lại mở hội làng để tưởng nhớ. Ngày nay các ao hồ và những bụi tre ngà vàng óng đều là dấu ấn xưa về trận đánh và là nơi ông Gióng đã đi qua.


155 BÀI VĂN HAY CHỌN LỌC LỚP 6.


tag tìm kiếm:
Tóm tắt truyện Thánh Gióng ngắn gọn nhất
Tóm tắt văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh
Hãy viết bài văn tự sự - kể tóm tắt một truyện cổ tích mà em biết
Tóm tắt truyện Thánh Gióng bằng tiếng Anh
Ý nghĩa truyện Thánh Gióng
Kể tóm tắt truyện Thạch Sanh

Tóm tắt truyện Thạch Sanh


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages