Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.

Share This
BÀI LUẬN TIẾNG MẪU ANH ĐƠN GIẢN.Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho bố mẹ
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Viết thư cho bạn bằng tiếng Anh về kỳ nghỉ
Các chủ đề viết thư tiếng Anh
Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về bạn be
Viết thư bằng tiếng Anh cho cô giáo


A visit to a friend.

Last Sunday my classmates and I went to the Cho Ray Hospital to visit our friend Lan, who had been injured in a traffic accident and was being treated there.

We found Lan among many patients, all of them traffic accident cases, in a large room on the second floor. She wore a bandage around her body and looked thin and pale. She was happy to see us, but she could not sit up because her belly was wounded and her legs broken. She spoke in a low voice, telling us the cause of the accident, the condition of her injuries and her medical treatment. We had only talked for 30 minutes when a nurse came in. She gave Lan an injection and several tablets. Then she asked us to give the patient some rest because Lan was still weak. So we had to say good-bye to Lan after giving her our best wishes together with some beautiful flowers and oranges.

I felt great sympathy for Lan. I hoped she would recover soon.


Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.

Bài Luận Tiếng Anh Mẫu: Thăm Một Người Bạn.


Chủ Nhật vừa qua tôi và các bạn cùng lớp đi đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm Lan, cô ấy bị thương trong một tai nạn giao thông và đang được điều trị ở đó.

Chúng tôi tìm thấy Lan giữa nhiều bệnh nhân, tất cả đều bị tai nạn giao thông. Họ ở trong một căn phòng lớn trên lầu hai. Cô ấy bị băng bó khắp người, trông ốm yếu và xanh xao. Cô vui mừng gặp chúng tôi, nhưng không thể ngồi dậy được vì bị thương ở bụng và gãy chân. Bằng một giọng nói yếu ớt, cô kể cho chúng tôi nghe nguyên nhân của tai nạn, tình trạng các vết thương và việc điều trị. Chúng tôi vừa nói chuyện được 30 phút thì một cô y tá bước vào. Cô ấy chích cho Lan một mũi thuốc và trao cho nhiều viên thuốc. Sau đó cô yêu cầu chúng tôi hãy để, cho bệnh nhân nghỉ ngơi vì Lan còn yếu. Vì thế chúng tôi phải chào tạm biệt Lan sau những lời chúc tốt lành nhất và tặng những bông hoa đẹp và trái cam.

Tôi rất thương cảm cho Lan. Tôi hy vọng cô ấy sẽ chóng hồi phục.


Các Bài Luận Tiếng Anh Mẫu:


tag tìm kiếm:
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho một người bạn
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho bố mẹ
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Viết thư cho bạn bằng tiếng Anh về kỳ nghỉ
Các chủ đề viết thư tiếng Anh
Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về bạn be
Viết thư bằng tiếng Anh cho cô giáo


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages