Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.

Share This

Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho một người bạn
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho bố mẹ
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Các chủ đề viết thư tiếng Anh
Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về bạn be
Viết thư bằng tiếng Anh cho cô giáo
Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.


Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.


A letter to a friend.

Dear Thanh,

I have been absent from class for 3 days. Do you know that I had an accident 4 days ago? The bad thing happened to me while I was going home from school. A taxi crashed into my motorbike from the back. I fell down and was badly injured. Unfortunately, my right log was broken in the accident. I was brought to the Cho Ray Hospital right afterwards. Following the doctor’s advice, my parents took me home after I had received medical care in the hòspital for 2 days. I am staying in bed at home now. Today I feel much better and can move my bad leg a little. Perhaps I will be able to walk about properly in 3 weeks.

I miss my teachers and friends very much. Please come to visit me. I look forward to seeing you soon.

Yours!Bài Luận Tiếng Anh Viết Lá Thư Gửi Một Người Bạn.Thanh thân mến!

Tôi vắng mặt không đến lớp đã 3 ngày rồi. Bạn có biết tôi đã gặp tai nạn 4 ngày trước không? Việc xui đã xảy đến cho tôi lúc tôi đang đi từ trường trở về nhà. Một chiếc xe taxi đã đụng vào xe máy của tôi từ phía sau. Tôi té xuống và bị thương nặng. Không may, chân phải của tôi bị gãy trong tai nạn. Tôi đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau đó. Theo lời khuyên của bác sĩ, ba mẹ đã đưa tôi về nhà sau 2 ngày tôi được chăm sóc thuốc men trong bệnh viện. Hiện giờ tôi đang nằm điều trị trên giường tại nhà. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều và tôi có thể chuyển động chân đau được một chút. Có lẽ tôi sẽ có thể đi lại ngay ngắn trong 3 tuần nữa.

Tôi rất nhớ các thầy cô và bạn bè. Xin hãy đến thăm tôi. Tôi mong sớm gặp bạn.

Thân mến!Bài luận tiếng anh mẫu:tag tìm kiếm:
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho một người bạn
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho bố mẹ
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Viết thư cho bạn bằng tiếng Anh về kỳ nghỉ
Các chủ đề viết thư tiếng Anh
Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập bằng tiếng Anh
Bài nói tiếng Anh về bạn be
Viết thư bằng tiếng Anh cho cô giáo


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages