BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA TÔI. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA TÔI.

Share This
BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI CỦA TÔI.Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh. Đây là một bài luận tiếng Anh đơn giản và thông dụng nhất, dễ dàng để các bạn có thể đọc tham khảo thêm. Dựa vào bài luận mẫu này để viết về các chủ đề tương tự, đặt biệt chủ đề viết về nghề nghiệp trong tương lai của mình.
Viết về nghề nghiệp tương lai của em
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát
Bài viết tiếng Anh về nghề nghiệp của bố mẹ
Viết về cuộc sống trong tương lai bằng tiếng Anh
Bài luận tiếng Anh về nghề thiết kế thời trang
Bài luận tiếng anh về giấc mơ


Bài Luận Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp Tương Lai Của Tôi.


My future profession.

Choosing a profession for oneself is a very important thing. After careful consideration, I have decideđ to choose teaching for my future profession.

To me, teaching is a noble profession which is highly respected in our society. A teacher is regarded as a “mind engineer”, who helps to produce the future masters of the country.

Besides good knowledge, I have the basic qualifications of a typical teacher such as patience, honesty, kindness and a deep love for children. Although most teachers’ salaries are unsatisfactory, I am not going to change my mind and choose a better-paid job.

When I have finished high school, I will try my best to pass the entrance examination of the Teachers’ Training College of my city. I believe that in this school I will be trained to become a good teacher in the future.


Bài Luận Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp Tương Lai Của Tôi.


Lựa chọn một nghề nghiệp cho bản thân mình là một việc rất quan trọng. Sau khi đã xem xét kỹ, tôi quyết định chọn công tác giảng dạy làm nghề nghiệp tương lai của mình.

Theo tôi, dạy học là một nghề cao quý rất được kính trọng trong xã hội chúng ta. Một giáo viên được xem là một “kỹ sư tâm hồn” giúp đào tạo những người chủ tương lai của đất nước.

Ngoài kiến thức rộng, tôi còn có những phẩm chất căn bản của một giáo viên tiêu biểu như là tính kiên nhẫn, sự trung thực, lòng nhân hậu và tình yêu trẻ sâu sắc. Mặc dù lúc này lương bổng của hầu hết giáo viên chưa thỏa đáng, tôi sẽ không thay đổi ý định để chọn một nghề khác lương cao hơn.

Khi học xong phổ thông, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thi đậu kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học Sư Phạm ở thành phố tôi. Tôi tin rằng trong ngôi trường này tôi sẽ được đào tạo để trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai.


Các bạn vừa tham khảo bài luận tiếng Anh viết về nghề nghiệp tương lai của mình. Hy vọng đây sẽ là một bài luận tiếng Anh mẫu hay về nghề nghiệp tương lai để các bạn tham khảo. Rèn luyện kỹ năng viết bài luận tiếng anh theo chủ đề hay nhất, đạt kết quả tốt nhất trong quá trình học tiếng anh và tham gia các kỳ thi. BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU HAY.
Tag tìm kiếm:
Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh
Viết về nghề nghiệp tương lai của em
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát
Bài viết tiếng Anh về nghề nghiệp của bố mẹ
Bài viết tiếng Anh về ước mơ của em
Viết về cuộc sống trong tương lai bằng tiếng Anh
Bài luận tiếng Anh về nghề thiết kế thời trang
Bài luận tiếng anh về giấc mơ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages