Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.

Share This

Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích của việc học tiếng Anh. Một bài luận tiếng anh mẫu hay để các bạn học sinh, các bạn học viên có thể tham khảo các bài luận tiếng anh đơn giản dễ hiểu, dễ thực hành trong quá trình rèn luyện các kỹ năng viết bài luận theo chủ đề được cho,như viết về kinh nghiệm học tiếng anh của bản thân các bạn chẳng hạn...
Cảm nhận về khóa học tiếng Anh bằng tiếng Anh
Lợi ích của việc học tiếng Anh
Lợi ích của việc học tiếng Anh đối với học sinh
Viết đoạn văn tại sao bạn học tiếng Anh bằng tiếng Anh
Nói về lớp học tiếng Anh của bạn bằng tiếng Anh
Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.

Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.
Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.


My experience of learning English.

I have studied English for 5 years. I can write and speak English fairly well now.

From my own experience, I think that if we want to write English correctly, we should master its grammatical rules and spend enough time reading the English books which suit our level. We can find these graded books in bookshops. As to improving our speaking and listening abilities in English, we should carry out intensive practice by listening to English recordings and radio broadcasts, imitating the native speaker’s voice as frequently as possible. It is also good for us to join an English-speaking club to have the opportunity of speaking English with other people. Above all, the learning of any language requires great effort and patience.

If we try hard and work methodically, I am sure, we can make good progress in learning English.


Bài Luận Tiếng Anh Về Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh Của Tôi.


Tôi học tiếng Anh được 5 năm. Giờ đây tôi có thể viết và nói tiếng Anh khá giỏi.

Qua kinh nghiệm riêng, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn viết tiếng Anh cho đúng, chúng ta nên nắm vững những quy tắc văn phạm và dành ra đủ thời gian đọc các sách Anh văn thích hợp với trình độ của mình. Chúng ta có thể tìm các sách có phân loại trình độ này ở các tiệm sách. Còn về việc nâng cao những kỹ năng nói và nghe tiếng Anh, chúng ta nên luyện tập tích cực bằng cách nghe những băng từ và các buổi phát thanh tiếng Anh trên vô tuyến, bắt chước giọng nói của người bản xứ càng nhiều càng tốt. Tham gia vào một câu lạc bộ nói tiếng Anh cũng tốt để chúng ta có cơ hội nói tiếng Anh với những người khác. Trên hết, việc học bất cứ ngôn ngữ nào cũng cần đến sự nỗ lực hết mình và lòng kiên

Nếu chúng ta cố gắng nhiều và làm việc có phương pháp, tôi tin chắc rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ tốt trong việc học tiếng Anh.


Bạn vừa tham khảo qua bài luận tiếng anh viết về kinh nghiệm học tiếng anh, mà chúng tôi đã sưu tầm, tuyển chọn những bài luận tiếng anh hay nhất đơn giản nhất. Để các bạn vừa tham khảo, vừa thực hành viết bài luận tiếng anh theo chủ đề, đề bài được cho. Và giúp các bạn ngày càng học tốt tiếng anh, nâng cao trình độ và vương đến ước mơ của riêng mình.


Bài luận tiếng anh mẫu:

tag tìm kiếm:

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về lợi ích của việc học tiếng Anh.
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về việc học tiếng Anh
Cảm nhận về khóa học tiếng Anh bằng tiếng Anh
Lợi ích của việc học tiếng Anh
Lợi ích của việc học tiếng Anh đối với học sinh
Viết đoạn văn tại sao bạn học tiếng Anh bằng tiếng Anh
Nói về lớp học tiếng Anh của bạn bằng tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages