Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Thú Nhất? - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Thú Nhất?

Share This

Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Thú Nhất?
Bài luận tiếng Anh theo ý bạn đâu là công việc lý thú nhất, một dạng bài luận đơn giản, thông dụng nhất. Thường xuyên được sử dụng trong các đề bài luận để các bạn thực hành rèn luyện kỹ năng viết bài luận tiếng anh.
Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát
Bài viết tiếng Anh về nghề nghiệp của bố mẹ
Bài viết tiếng Anh về ước mơ của em
Viết về cuộc sống trong tương lai bằng tiếng Anh
Bài luận tiếng Anh về nghề thiết kế thời trang
Bài luận tiếng anh về giấc mơ
Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Thú Nhất?


In your opinion, which job is the most interesting?

There are plenty of good jobs in our society. ln my opinion, working as a tourist guide is the most interesting.

Being a tourist guide enables you to meet all kinds of people and travel to different places. You may have the opportunity to visit such beauty spots in our country as Da Lat, Hue, Phong Nha Caves,Ha Long Bay and Sapa. If you are lucky, you may be assigned to overseas tours. Then you may visit modem eighties, extraordinary buildings and the wonders of the world which previously you have only known through books and television. Above all, when dealing with foreign tourists, you have a good opportunity to practise your English and widen your knowledge. Besides, the salary of a tourist guide is quite good.

I Will apply for a job at a tourist agency to become a tourist guide when I have graduated from university and obtained a C-level certificate of English.Bài Luận Tiếng Anh Theo Ý Bạn, Công Việc Nào Lý Thú Nhất?Có nhiều công việc tốt trong xã hội chúng ta. Theo ý tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch thì lý thú nhất.

Là một hướng dẫn viên du lịch, bạn có thể gặp được đủ các hạng người và đi đến những nơi khác nhau. Bạn có thể có cơ hội viếng thăm những thắng cảnh ở nước ta như Đà Lạt, Huế, Động Phong Nha, Vịnh Hạ Long và Sapa. Nếu may mắn, bạn có thể được phân công vào các tua du lịch ra nước ngoài. Lúc đó bạn có thể viếng thăm những thành phố hiện đại, các công trình xây dựng lạ lùng và những kỳ quan của thế giới mà trước đây bạn chỉ biết qua sách vở và vô tuyến truyền hình. Trên hết, khi giao thiệp với các du khách nước ngoài, bạn có một cơ hội tốt để luyện tập tiếng Anh và mở mang kiến thức của mình. Ngoài ra, lương bổng của người hướng dẫn du lịch thì khá cao.

Tôi sẽ nộp đơn xin việc tại một hãng du lịch để trở thành một hướng dẫn viên khi tôi đã tốt nghiệp đại học, và đạt được chứng chỉ cấp độ C tiếng Anh.
Các bạn vừa đọc qua bài luận tiếng Anh mẫu nói về công việc lý thú mà các bạn sẽ làm khi ra trường. Một bài luận tiếng Anh đơn giản, thông dụng giúp các bạn dễ dàng thực hành luyện viết bài luận tiếng Anh theo chủ đề khác nhau trong quá trình học tiếng Anh của mình đạt kết quả tốt nhất. Dưới đây là một số bài luận mẫu khác để các bạn tham khảo thêm.Bài Luận Tiếng Anh Mẫu:Tag tìm kiếm:
Bài văn nói về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng Anh
Viết về nghề nghiệp tương lai của em
Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề cảnh sát
Bài viết tiếng Anh về nghề nghiệp của bố mẹ
Bài viết tiếng Anh về ước mơ của em
Viết về cuộc sống trong tương lai bằng tiếng Anh
Bài luận tiếng Anh về nghề thiết kế thời trang
Bài luận tiếng anh về giấc mơ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages