Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school.

Share This
Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school.

You an use the following questions as cues:

. What are ways of adjusting to a new school?
. How do they help him/ her?

Dịch nghĩa câu hỏi: Em họ của bạn sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. Hãy viết một bức thư điện tử (150-180 từ) để cho cậu ấy, cô ấy vài lời khuyên nhằm thích nghi với ngôi trường mới.

Bạn có thể sử dụng các câu hồi sau đây làm gợi ý:

. Những cách thích nghi với ngôi trường mới là gì?
. Chúng sẽ giúp cậu ấy, cô ấy ra sao?
Hướng dẫn làm bài:

Bài mẫu:

Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school.


Dear Johnny,

I'm glad to hear that you are going to move a new school, and I also know that you are worried about fitting in there. I'm writing to give you some advice to adjust to the new school.

Starting all over at a new school can be scary. Getting to know your surroundings is necessary. You can ask someone you know at school to take you for a tour of the school before classes actually start. Get to know where all the important rooms are, like the library and the cafeteria. This will keep you from looking totally lost on the first day, and can help to give you some confidence. Feeling more comfortable in your new surroundings will go a long way in making you feel better about your move.

Leaving behind all your friends is probably the worst part of moving to a new school. Connecting with new people can make it a little easier to start at a new place. Talk to different groups of people, but don't ignore a certain group. Be yourself and don't lie. It can give you some people to talk to about things that might be different at your new school compared to your old one!

The above is my advice to you. I hope that they will make you less nervous and worried. You can easily adapt to the new environment.

Write to me when you start at your new school.

I am looking forward to hearing from you soon.

Best wishes,

Mary

Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school.
Your cousin is going to move to a new school. Write an email (150-180 words) to give him, her some advice to adjust to the new school.

Em họ của bạn sẽ chuyển đến một ngôi trường mới. Hãy viết một bức thư điện tử (150-180 từ) để cho cậu ấy, cô ấy vài lời khuyên nhằm thích nghi với ngôi trường mới.

Johnny thân mến,

Chị rất vui khi biết rằng em sẽ chuyển trường mới và chị cũng biết rằng em lo lắng về việc thích nghi với môi trường ở đó. Chị đang viết thư này để đưa một vài lời khuyên giúp em thích nghi với ngôi trường mới.

Bắt đầu lại ở một ngôi trường mới có thể đáng sợ. Làm quen với môi trường xung quanh em là cần thiết. Em có thể nhớ ai đó mà em biết ở trường đưa em đi tham quan trường trước khi học chính thức. Biết tất cả các phòng quan trọng ở đâu, như thư viện và nhà ăn. Điều này sẽ giúp em không ngơ ngác vào ngày đầu tiên và có thể giúp em tự tin hơn. Cảm giác thoải mái hơn trong môi trường xung quanh mới sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn với việc chuyển đến của mình.

Bỏ lại tất cả những người bạn có lẽ là điều tồi tệ nhất khi chuyển đến một ngôi trường mới. Kết nối với các bạn mới có thể giúp em dễ dàng hơn phần nào khi bắt đầu ở một địa điểm mới. Hãy nói chuyện với các nhóm người khác nhau, nhưng đừng bỏ qua một nhóm nào đó. Hãy là chính mình và đừng nói dối. Điều đó có thể sẽ cho em vài người chia sẻ về những điều khác biệt giữa trường mới và trường cũ!

Trên đây là những lời khuyên chị dành cho em. Chị hi vọng rằng chúng sẽ giúp em ít cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn. Em có thể dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Hãy viết thư cho chị khi em bắt đầu học ở trường mới nhé.
Chị mong sớm nhận được tin tức từ em.

Chúc em những điều tốt đẹp nhất.

MaryBài luận tiếng anh mẫu:

tag tìm kiếm:
Viết thư bằng tiếng Anh hỏi thăm sức khỏe
Viết một lá thư bằng tiếng Anh cho một người bạn
Viết thư cho bạn bằng tiếng Anh có dịch
Viết một bức thư bằng tiếng Anh cho bạn
Viết thư cho bạn ở nước ngoài bằng tiếng Anh
Viết thư bằng tiếng Anh kể về lễ hội
Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages