Write an essay (150-180 words) about what you can do for those in need. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Write an essay (150-180 words) about what you can do for those in need.

Share This

Write an essay (150-180 words) about what you can do for those in need.Dưới đây là một bài luận tiếng anh đơn giản  theo chủ đề, dành cho các bạn học sinh lớp 11 tham khảo. Rèn luyện kỹ năng viết bài luận trong phần bài thi viết trong đề kiểm tra giữa học kỳ hay thi học kỳ. Nhằm giúp các em đạt điểm số cao nhất trong phần thi viết bài luận tiếng anh lớp 11.
Dịch nghĩa câu hỏi: Viết một bài viết (150-180 từ) về những gì bạn có thể làm cho những người cần giúp đỡ.

Bạn có thể trả lời một số câu hỏi sau:
Ai là người có nhu cầu?
Bạn có thể làm gì cho họ? 
Gợi ý trả lời:


BÀI LUẬN MẪU:


Many people in the society are less lucky than others. They can be the disabled or the homeless who have no where to stay and no relatives. They themselves need spiritual and financial help from the whole society to overcome difficulties.

l myself feel sympathetic with those who are unlucky in life. I can help them through particular and useful activities that l can, like giving financial help.

Instead of spending money carelessly, I save some to contribute to them who are in financial difficulties. I can also ask for help from other people who have better financial condition to donate some money to them.

Giving those in need of old clothes is also an economic way to help them. Poor accommodation areas having many children who don’t go to school really need untrained teachers like me to give them some useful knowledge.

I will try my best to help those in need to have a better financial and spiritual life. I will also make many more people aware of these difficult lives in our society so that they can have a better life.

Write an essay (150-180 words) about what you can do for those in need.


Viết một bài viết (150-180 từ) về những gì bạn có thể làm cho những người cần giúp đỡ.


Nhiều người trong xã hội kém may mắn hơn những người khác. Họ có thể là người khuyết tật hoặc người vô gia cư không có nơi ở và không có người thân. Bản thân họ cần sự giúp đỡ về tinh thần và tài chính từ toàn xã hội để vượt qua những khó khăn.

Em cảm thấy đồng cảm với những người không may mắn trong cuộc sống. Em có thể giúp họ bằng các hoạt động cụ thể và hữu ích mà em có thể như giúp đỡ tài chính.

Thay vì tiêu tiền một cách bất cần, em sẽ dành dụm một số để đóng góp cho những người đang gặp khó khăn về tài chính. Em cũng có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những người có điều kiện tài chính tốt hơn để quyên góp một số tiền cho họ.

Tặng những người đang cần giúp đỡ quần áo cũ cũng là một cách kinh tế để giúp đỡ họ. Những khu trọ tồi tàn có nhiều trẻ em không đi học thực sự cần một giáo viên không chuyên như em để cung cấp cho họ một số kiến thức hữu ích.

Em sẽ cố gắng hết sức để giúp những người còn khó khăn có một cuộc sống tài chính và tinh thần tốt hơn. Em cũng sẽ làm cho nhiều người hơn biết đến những cuộc đời bất hạnh trong xã hội để họ có thể có cuộc sống tốt hơn.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ:


tag tìm kiếm:
các bài luận tiếng anh đơn giản
bài luận tiếng anh lớp 7
cách viết bài luận tiếng anh
bài luận tiếng anh là gì
bài tập tiếng anh lớp 11
tổng hợp bài tập tiếng anh lớp 11
200 bài luận tiếng anh
tài liệu tiếng anh 11

1 comment:

  1. The King Casino Hotel | Jamul Casino & Spa
    The King Casino Hotel is set 1 mile south herzamanindir.com/ of Jamul Casino, 1 MPRC Blvd, Jamul, Georgia. View map. This ventureberg.com/ casino offers a variety of gaming options casino-roll.com including slots, https://jancasino.com/review/merit-casino/

    ReplyDelete

Post Bottom Ad

Pages