Talk about one of your voluntary activities you have done. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Talk about one of your voluntary activities you have done.

Share This

Talk about one of your voluntary activities you have done. 


You can use the following questions as cues.

. What voluntary activity have you done?
. How did you do it?
. How did you feel?

Kể về một trong những hoạt động tình nguyện bạn đã từng làm.


Bạn có thể sử dụng các câu hỏi như gợi ý:

. Bạn đã làm hoạt động tình nguyện gì?
. Bạn đã làm nó như thế nào?
. Bạn đã cảm thấy như thế nào?

Hướng dẫn làm bài:

BƯỚC 1: Đọc kĩ yêu cầu đề bài và các câu hỏi gợi ý.

BƯỚC 2: Liệt kê các từ vựng hữu ích, các cụm từ hoặc câu trúc câu mà em sẽ sử dụng trong bài.

BƯỚC 3: Triển khai các ý chính theo các câu hỏi gợi ý hoặc theo ý kiến của riêng em.Talk about one of your voluntary activities you have done. When I was at grade 10, on Labour Day, I volunteered to raise money to help those in need.

My classmates rallied to my support, they organised campaigns and made posters to encourage their peers and generous benefactors to donate money or the stationery that they didn't need.

I collected the stationery and sold it. Some pupils were highly cooperative, they donated even their newly bought clothes to raise money.

I managed to save a large amount of money. l bought some clothes and food for the needy people in my neighbourhood. Then l donated the rest of the money to the local fund which is involved in a social welfare programme Everybody who got involved in this voluntary work was very happy.

I was proud of my achievements. I felt extremely satìsfied as I was doing something meaningful to society. Voluntary work is indeed worth doing.

Talk about one of your voluntary activities you have done. 


Kể về một trong những hoạt động tình nguyện bạn đã từng làm.


Khi tôi học lớp 10, vào Ngày Lao động, tôi tình nguyện quyên góp tiền để giúp đỡ những người hoạn nạn.

Các bạn cùng lớp của tôi đã tập hợp để hỗ trợ tôi, họ đã tổ chức các chiến dịch và thực hiện các áp phích để khuyến khích các đồng nghiệp và các nhà hảo tâm hào phóng của họ quyên góp tiền hoặc văn phòng phẩm mà họ không cần.

Tôi thu thập văn phòng phẩm và bán nó. Một số học sinh rất hợp tác, họ đã tặng cả quần áo mới mua để quyên góp tiền.

Tôi quản lý để tiết kiệm một số tiền lớn. Tôi đã mua một số quần áo và thực phẩm cho những người nghèo trong khu phố của tôi. Sau đó, tôi đã quyên góp số tiền còn lại cho quỹ địa phương khi tham gia vào một chương trình phúc lợi xã hội. Mọi người tham gia vào công việc tình nguyện này đều rất hạnh phúc.

Tôi tự hào về những thành tựu của mình. Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng khi tôi đang làm một điều gì đó có ích cho xã hội. Công việc tình nguyện thực sự là đáng làm.
BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU:


Tag tìm kiếm:
bài nói tiếng anh theo chủ đề
200 bài luận tiếng anh
topic tiếng anh theo chủ đề
các bài luận tiếng anh đơn giản
bài luận tiếng anh lớp 7
bài luận tiếng anh song ngữ
đoạn văn tiếng anh đơn giản

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages