Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh.

Share This

Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh.Giờ ra chơi ta viết về hoạt động và không khí thường nhật của nó. Đây là chủ đề mới nhưng không khó nếu biết khai thác đúng ý. Các bạn tham khảo bài viết sau.
Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh có dịch. Giờ ra chơi là quãng thời gian rất bổ ích cho học sinh sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi
viết đoạn văn về giờ ra chơi bằng tiếng anh lớp 7
viết một đoạn văn ngắn tả cảnh giờ ra chơi
viết 1 đoạn văn tả sân trường em vào giờ ra chơi
viết đoạn văn tả cảnh sân trường trước giờ ra chơi
viết đoạn văn từ 6 8 câu tả lại quang cảnh trường em vào giờ ra chơi
Write a paragraph about a recess at a school in English.

Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh.

Break time plays an important part in student’s psychology after hours of studying. Students have several activities during break time. Some girl play jumping rope, some play badminton, some stay in their class to prepare for next lesson and others go to canteen for a light meal. Some of the break time, student spend time tidying up the yard; therefore, it always clean for us to play. In spring season, we plant flower and small tree to decorate the garden with colorful detail and keep it fresh. I always remember the excitement and fresh atmosphere when playing in school’s garden with friends. I have a group of best friend, we always share different stories, thought and opinion about all aspects of life in free time. Sometimes, we find a cool place to share snack and drink soft drink together so as to organize one’s birthday. The school’s yard is cool because of the shadow of big old tree. Moreover, students have large available space, which is enough for hundreds of children playing there. A 20 or 30 minute recess is necessary for learner so that they can manage the stress from studying and then they come back to learn with a good mood. No matter how big the school is, it is more suitable to have a large yard with old tree and flower. Hence, students have friendly learning environment instead of feeling like not going to school.

Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh.


Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh có dịch.Giờ ra chơi đóng vai trò quan trọng trong tâm lý của học sinh sau nhiều giờ học. học sinh có nhiều hoạt động trong giờ nghỉ giải lao. Một vài bạn nữ nhảy dây, một số chơi cầu lông, số khác ở lại lớp chuẩn bị bài cho tiết học sau và còn lại xuống can-tin để ăn nhẹ. Một vài giờ ra chơi, học sinh dành thời gian dọn dẹp sân trường, cho nên nó luôn sạch sẽ để vui chơi. Vào mùa xuân, chúng tôi trồng hoa và cây để trang trí khoảng sân với màu sắc và giữ chúng tươi mát. Tôi luôn nhớ những điều thú vị và không gian vui vẻ khi chơi ở sân trường với bạn bè. Tôi có một nhóm bạn, chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau những câu chuyện, suy nghĩ và ý kiến về mọi vấn đề cuộc sống trong giờ giải lao. Đôi khi, chúng tôi tìm một chỗ mát mẻ để ăn bánh và uống nước ngọt với nhau tổ chức sinh nhật cho đứa nào đó. Sân trường rất mát bởi bóng mát của các cây cổ thụ. Hơn nữa, học sinh có khoảng trống rộng đủ cho hàng trăm học sinh vui chơi. Một giờ ra chơi 20 30 phút rất cần thiết cho học sinh để họ giải tỏa căng thẳng từ học tập và sau đó quay trở lại học tập với tâm trạng phấn khởi hơn. Không quan trọng trường lớn như thế nào, sẽ thích hợp hơn cho trường có sân lớn với cây to và hoa. Bởi thế học sinh có môi trường học tập tốt thay vì cảm thấy không muốn đến trường.


Viết đoạn văn miêu tả giờ ra chơi ở trường em bằng tiếng Anh ngắn gọn.


The happiest time in my school is break time, because it is when students can have fun with the others. There are a lot of big trees and shades in my school, so most students will head out to the school yard to play. The boys love to play shuttlecock kicking, chasing around and playing soccer, and they are also the noisiest ones on the yard. The girls love to sit on the benches in groups to chat and laugh while the others usually play badminton or rope jumping. Most teachers take a short rest in the teacher’s room, but some of them also sit under the trees to chat together. I usually go to the canteen with my friends to buy some snacks to eat, and later we will come back to our class room to rest or review the lesson for the next class. The school break is very important. It helps us to gain more energy after the first few class, and we can also spend that time to relax.


Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh có dịch.


Thời gian hạnh phúc nhất trong trường của tôi là khoảng thời gian ra chơi, bởi vì đó là khi học sinh có thể vui chơi với những người khác. Có rất nhiều cây lớn và bóng râm ở trường tôi, vì vậy hầu hết học sinh sẽ đi ra sân trường để chơi. Các bạn nam thích chơi đá cầu, rượt đuổi nhau và chơi bóng đá, và họ cũng là những người ồn ào nhất trên sân. Các bạn gái thích ngồi trên băng ghế theo từng nhóm để trò chuyện và cười đùa trong khi những bạn khác thường chơi cầu lông hoặc nhảy dây. Hầu hết giáo viên tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng của giáo viên, nhưng một số người trong số họ cũng ngồi dưới tán cây để trò chuyện với nhau. Tôi thường đi đến căng tin với bạn bè của tôi để mua một số đồ ăn nhẹ, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phòng học để nghỉ ngơi hoặc xem lại bài học cho lớp tiếp theo. Giờ nghỉ trưa là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta có được nhiều năng lượng hơn sau những lớp học đầu tiên, và chúng ta cũng có thể dành thời gian đó để thư giãn.

Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh.


Miêu tả giờ ra chơi ở trường em bằng tiếng Anh ngắn gọn hay nhất.


My school is not very big, so there is not enough space for all the students to play in break time. We do not have permission to go out, so everything in break time is limited in the school yard. Most of us choose to sit in our classes to play some small games or try to study for the next lesson. Some others go to the library to read books, and they also try to rest for a few minutes in that quiet place. If we feel hungry, we can go to the canteen to buy some food. Our canteen has almost all of the things that young people love to eat, so that is the most crowded place in break time. Some students who come early to the yard have some space to play badminton or basketball. The losers will get out of the playground to give the turn to other students outside. Although there are only 15 minutes of break, students like us really value it.Viết một đoạn văn ngắn về giờ ra chơi ở trường bằng tiếng anh có dịch.


Trường học của tôi không phải quá lớn, vì vậy không có đủ không gian cho tất cả học sinh chơi trong giờ nghỉ. Chúng tôi không được phép ra ngoài, nên mọi thứ trong giờ nghỉ đều bị hạn chế trong sân trường. Hầu hết chúng tôi chọn ngồi trong lớp học để chơi một số trò chơi nhỏ hoặc cố gắng học cho bài học tiếp theo. Một số người khác đi đến thư viện để đọc sách, và họ cũng cố gắng nghỉ ngơi vài phút ở nơi yên tĩnh đó. Nếu chúng tôi cảm thấy đói, chúng tôi có thể đến căng tin để mua thức ăn. Căng tin của chúng tôi có gần như tất cả mọi thứ mà những người trẻ thích ăn, vì vậy đó là nơi đông đúc nhất trong thời gian nghỉ ngơi. Một số học sinh ra sân sớm sẽ có được không gian để chơi cầu lông hoặc bóng rổ. Những kẻ thua cuộc sẽ ra khỏi sân chơi để nhường lượt cho các học sinh khác ở ngoài. Mặc dù chỉ có 15 phút để nghỉ, nhưng học sinh chúng tôi rất quý trọng nó.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages