Giới Thiệu Địa Điểm Nổi Tiếng Ở Tphcm Bằng Tiếng Anh. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Giới Thiệu Địa Điểm Nổi Tiếng Ở Tphcm Bằng Tiếng Anh.

Share This

Giới Thiệu Địa Điểm Nổi Tiếng Ở Tphcm Bằng Tiếng Anh.


Bài luận tiếng anh giới thiệu địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tphcm,  thành phố hồ chí minh có rất nhiều địa danh du lịch nổi tiếng khác nhau. Trong bài luận tiếng anh mẫu này, chúng tôi giới thiệu đến một địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở sài gòn đó là Bến Nhà Rồng một địa danh ghi dấu ấn lịch sử. Hãy cùng tham khảo bài viết mẫu giới đây.

Giới thiệu di tích lịch sử bằng tiếng anh
những địa điểm nổi tiếng ở tphcm bằng tiếng anh
viết về một địa điểm du lịch bằng tiếng anh
miêu tả một địa điểm du lịch bằng tiếng anh
địa điểm du lịch trong tiếng anh

Giới Thiệu Địa Điểm Nổi Tiếng Ở Tphcm Bằng Tiếng Anh.

A historical place in Ho Chi Minh City.


There are several historical places in Ho Chi Minh City; among them, the Nha Rong Wharf is considered the most famous.

It was the very place where uncle Ho boarded a French merchant ship to go abróad. He was trying to find a plan for national salvation.

In the memorial building there, we can see many pictures and souvenirs of Our Uncle’s revolutionary life. There are also many historic documents and illustrations about our people’s resistance against the French colonialists and the American imperialists. Around the building is alargè garden with many trees and beautiful flowers, which have been brought from different regions of the country.

The Nha Rong Wharf is always crowded with people especially young people. They go there to study President Ho’s revolutionary life and our people’s good traditions.


Giới Thiệu Địa Điểm Nổi Tiếng Ở Tphcm Bằng Tiếng Anh.Một địa danh lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh.Có nhiều địa danh lịch sử ở Thành phố Hồ Chí Minh; trong số đó, Bến Nhà Rồng được xem là nơi nổi tiếng nhất.

Đó chính là nơi Bác Hồ đã xuống một chiếc tàu buôn của Pháp để đi ra nước ngoài. Người đang cố gắng tìm một kế hoạch để giải phóng dân tộc mình.

Trong tòa nhà tưởng niệm ở đó, chúng ta có thể thấy nhiều tranh ảnh và vật lưu niệm về cuộc đời làm cách mạng của Bác. Cũng có nhiều văn kiện lịch sử và tranh minh họa về cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống bọn thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chung quanh tòa nhà là một khu vườn rộng với nhiều cây cối và bông hoa đẹp, chúng đã được đưa đến từ những vùng khác nhau trong nước.

Bến Nhà Rồng luôn luôn đông người, nhất là những thanh niên. Họ đến đó để tìm hiểu về cuộc đời cách mạng của Hồ Chủ tịch và những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.
BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU.
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages