Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ.

Share This

Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ.Bài hôm nay chúng tôi muốn gửi tới các bạn là bài viết luận tiếng anh về kỳ nghỉ lễ, để các bạn có thể tham khảo rèn kỹ năng viết  bài luận tiếng anh hay.

viết đoạn văn bằng tiếng anh về lễ hội ở việt nam


thuyết trình về tết nguyên đán bằng tiếng anh

viết đoạn văn về ngày tết bằng tiếng anh có dịch

viết đoạn văn về ngày tết quê em bằng tiếng anh

những câu hỏi tiếng anh về ngày tết

viết về lễ hội bằng tiếng anh lớp 8
Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ.

A national holiday

September 2 is the National Day of Viet Nam, one of the most important national holidays. It was on this day in 1945 that President Ho, on behalf of our people, read the Declaration of Independence, which officially ended the 100-year French occupation.

On the morning of that day there are a great parade of solđiers and a procession of workers in the city centre. My family stays at home to watch the events of the ạnniversary live on television. In the afternoon, we go to the Great Exhibition to see the achievements of our people so far. At night, we gather in front of the City Hall to watch fireworks and join in the colouríủl festivities on the streets.

This annual National Day always brings me joy and good memories. It reminds me of a decisive event in our national history.

Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ.


Bài Viết Tiếng Anh Về Ngày Nghỉ Lễ.

Một ngày nghỉ lễ.

Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam, một trong những ngày nghỉ lễ quan trọng nhất. Chính vào ngày này năm 1945, Hồ Chủ tịch đã thay mặt cho nhân dân ta đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, chính thức chấm dứt 100 năm chiếm đóng của Pháp.Vào sáng ngày hôm ấy, có một cuộc diễu binh lớn và một cuộc tuần hành của các công nhân ở trung tâm thành phố. Gia đình tôi ở nhà xem diễn tiến của lễ kỷ niệm hàng năm đó qua truyền hình trực tiếp. Vào buổi xế trưa, chúng tôi đến dự cuộc Triển Lãm Lớn để biết những thành tựu của nhân dân ta cho đến nay. Buổi tối, chúng tôi tập trung trước Trụ Sở Thành Phố để xem pháo hoa và tham gia vào các lễ hội đầy màu sắc trên những đường phố.Ngày Quốc Khánh hàng năm luôn luôn mang đến cho tôi niềm vui và kỷ niệm đẹp. Nó gợi cho tôi nhớ lại một biến cố có tính quyết định trong lịch sử dân tộc ta.Bạn về được tham khảo một bài luận tiếng anh viết về một ngày nghỉ lễ, sau đây là một số bài luận mẫu khác theo nhiều chủ đề các nhau để các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết tiếng anh hay.
BÀI LUẬN TIẾNG ANH MẪU.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages