Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh.

Share This

Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh.


Bài luận tiếng anh viết về ngôi trường, bài luận theo chủ đề cơ bản thông dụng để cho tất cả các bạn điều có thể tự thực hành viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề được cho trong phần viết bài luận bằng tiếng anh.


Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về ngôi trường
Chủ đề tiếng anh về trường học
Tả về ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh.


My school.

The school which I am attending is one of the oldest high schools in Ho Chi Minh city

It is located in a quiet area not far from the city centre. It consists of four blocks of buildings, which are surrounded by a large yard of shady tail stress. In this academic year, there are 30 classes with more than 1,200 students in my school. They study hard and obey the school regulations seriously. Thanks to the teachers’ devotion and the students’ efforts, my school has achieved good results in every field. The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the school also organizes extracurricular activities such as camping, sport and music competitions and community work.

I have studied in this school for 3 years. I love my school very much because it has given me good memories during my student days there.

Bài viết giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng anh.
Trường tôi.

Ngôi trường tôi đang theo học là một trong những trường trung học lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tọa lạc ở một khu vực yên tĩnh không xa trung tâm thành phố, trường gồm bốn dãy nhà, bao quanh bằng một sân rộng với những cây cao có bóng mát. Trong năm học nay, trường tôi có 30 lớp với hơn 1.200 học sinh. Họ học hành chăm chỉ và tuân theo nội quy của trường một cách nghiêm túc. Nhờ vào sự tận tâm của các giáo viên và những cố gắng của học sinh, trường tôi đã đạt được những kết quả tốt trong mọi lĩnh vực. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của trường cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cấm trại, các cuộc tranh tài thể thao, âm nhạc và công tác cộng đồng.

Tôi đã học ở trường này được 3 năm. Tôi yêu trường tôi vô cùng vì nó đã cho tôi những kỷ niệm đẹp trong những ngày tôi là học sinh ở đó.


Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về ngôi trường
Chủ đề tiếng anh về trường học
Tả về ngôi trường bằng tiếng anh lớp 6
Tả trường bằng tiếng anh có dịch

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages