BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TÔI. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TÔI.

Share This

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TÔI.


Bài viết tiếng anh về cuộc sống gia đình
Bài hùng biện tiếng anh về gia đình
Giới thiệu về gia đình bằng tiếng anh có dịch
Đoạn văn tiếng anh giới thiệu về bản thân và gia đình
Bài văn giới thiệu về bản thân và gia đình

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đọc giả bài luận tiếng anh về gia đình vô cùng đơn giản nhưng lại rất ấn tượng. Bài luận tiếng Anh liên quan tới bản thân và gia đình là dạng rất được hay ra. Tuỳ vào cấp học thì có thể bài viết giới thiệu về gia đình sẽ có những yêu cầu khác


My family.


My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. My father is an engineer working for a government office. My mother is a housewife. My sister is a primary school teacher, and I am a high school student.

We get up at 6 o’clock every morning. After breakfast, my father and my sister go to work, my mother does the housework and I go to school. We have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we gather in the sitting-room talking or watching television for about an hour. Then my sister and I retreat to our own rooms to prepare the lessons for the following days.

My family is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TÔI.


BÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ GIA ĐÌNH TÔI.

Gia đình tôi.

Gia đình tôi gồm có 4 người. Đó là ba má tôi, chị tôi và tôi. Ba tôi là kỹ sư làm việc cho một cơ quan nhà nước. Mẹ tôi là nội trợ. Chị tôi là giáo viên tiểu học, còn tôi là học sinh trung học.

Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ mỗi buổi sáng. Sau bữa điểm tâm, ba tôi và chị tôi đi làm, mẹ tôi làm công việc nhà và tôi đi học. Chúng tôi dùng cơm trưa lúc 12 giờ và cơm chiều lúc 7 giờ. Vào buổi chiều tối sau khi dùng cơm, chúng tôi tập trung trong phòng khách nói chuyện hoặc xem vô tuyến truyền hình khoảng một giờ. Sau đó chị tôi và tôi rút lui vào phòng riêng để chuẩn bị bài vở cho những ngày tiếp theo.

Gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi yêu mến nhau vô cùng và mong sống bên nhau dưới cùng một mái nhà mãi mãi.
BÀI LUẬN TIẾNG ANH.No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages