BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ THỂ THAO. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ THỂ THAO.

Share This

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ THỂ THAO.

Bài luận tiếng anh về lợi ích của thể thao
Bất lợi của việc chơi thể thao bằng tiếng anh
Các câu hỏi tiếng anh về chủ đề thể thao
Viết đoạn văn tiếng anh về lợi ích của việc tập thể thao
Viết đoạn văn kể về môn thể thao em thích bằng tiếng anh
Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn bóng rổ
Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn bóng đá
Nói về lợi ích của việc tập thể dục bằng tiếng anhViết Bài Luận Chủ Đề Lợi Ích Của Thể Thao Bằng Tiếng Anh.


The convenience of amusement parks and health centres has met the need for relaxation of almost customers. However, taking up sport is still believed to be the most effective and popular way on the basis of its enormous benefits.In the first place, sport is a key factor influencing our physical health. It has been known as a means for the prevention of diseases, developing healthy bones as well as improving our cognitive function. Likewise, taking up sport strongly supports us get into shape and maintain weight management. The report from the united nation Inter- agency task force on sport proved crucial role of sport in building an active lifestyle.More importantly, other positive effects of sports are particularly apparent in helping people reduce stress and give them a sense of enjoyment. Through recreational activities, children and adolescents can also have an opportunity to socialize, gain understanding of leadership, teamwork, problem- solving skills as well as learn important lessons about disciplines, self- esteem and mutual respect.To conclude, sport is clearly an essential part in our daily life and its valuable contribution to our society is undeniable.

Viết Bài Luận Chủ Đề Lợi Ích Của Thể Thao Bằng Tiếng Anh.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ THỂ THAO.


Sự tiện ích của các khu giải trí và các trung tâm chăm sóc sức khỏe ngày nay đã và đang đáp ứng được nhu cầu về giải trí của hầu hết các khách hàng. Tuy nhiên, chơi thể thao vẫn được coi là cách hiệu quả và được ưa chuộng nhất vì những lợi ích to lớn của thể thao.Điều đầu tiên, thể thao chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta. Chơi thể thao được biết đến như là sự phòng ngừa bệnh, phát triển các cơ khoẻ mạnh cũng như là cải thiện khả năng nhận thức của chúng ta. Tương tự như vậy, chơi thể thao hỗ trợ chúng ta trong việc giữ cơ thể cân đối và kiểm soát cân nặng cơ thể. Báo cáo từ lực lượng cơ quan liên hợp quốc về thể thao đã chứng minh được vai trò thiết yếu của thể thao trong việc xây dựng một lối sống khoẻ mạnh.Hơn thế nữa, những ảnh hưởng tích cực khác của thể thao còn được thể hiện rõ ở việc giúp đỡ mọi người giảm căng thẳng và mang lại cho họ một cảm giác thoải mái. Thông qua những hoạt động giải trí, trẻ em và tuổi vị thành niên cũng có thể có cơ hội được giao tiếp, nâng cao hiểu biết về kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như là học những bài học quan trọng về tính kỉ luật, sự tự trọng và tôn trọng lẫn nhau.Kết lại, rõ ràng thể thao là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và đóng góp quan trọng của nó tới xã hội là không thể phủ nhận.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages