Phương Pháp Làm Văn Chứng Minh Và Giải Thích. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Phương Pháp Làm Văn Chứng Minh Và Giải Thích.

Share This

"Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn mà không dại một lần."


Dàn Ý Chi Tiết Bài Văn:

Mở bài:

Con người luôn khao khát chiếm lĩnh chiến thắng và sự khôn ngoan. 

Giới thiệu quan điểm của nhà thơ Tố Hữu, trích đầu hai câu thơ.

Thân bài:

Giải thích:

Chiến thắng: Hoàn toàn đạt được mục đích mong muốn.

Chiến bại: Bỏ ra nhiều công sức nhưng không thu được kết quả mong muốn.

Khôn: Khéo léo, nhanh nhẹn, giải quyết tốt mọi vấn để.

Dại: Làm những điều sai sót, gây ra tác hại.

Giải thích ý thơ của Tố Hữu: Cuộc sống của con người là hành trình khám phá thế giới và bản thân. Như một tất yếu, chẳng có ai chiến thắng, khôn ngoan mà không một lần thất bại, dại dột...

Suy nghĩ và quan niệm của bản thân:

Không có chiến thắng tuyệt đối vì khát vọng của con người là vô cùng, tri thức nhân loại là vô hạn; không có thất bại hoàn toàn vì đằng sau sự thất bại ta lại có thêm nhiều bài học quý.

Cũng như vậy, không có khôn và dại tuyệt đối. Vấn đề là nhìn sự việc ở góc độ nào.

Mối liên hệ giữa chiến thắng, chiến bại, khôn dại: Thất bại là mẹ thành công, mỗi lần vấp ngã là một lần có thêm kinh nghiệm.

Đánh giá: Ý thơ thể hiện quan niệm đúng đắn, biện chứng về các vấn đề chiến thắng, chiến bại, khôn ngoan, dại dột.

Bài học: Luôn luôn biết đứng dậy sau thất bại, biết nhìn lên để sửa chữa sai lầm.. Và biết khoan dung, độ lượng trước sai lầm của người khác.

Kết bài:

Trong cuộc sống, luôn có thắng bại, khôn dại.

Phải học cách tiếp nhận để thắng không kiêu, bại không nản.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages