Giới Thiệu Về Địa Danh Du Lịch Quảng Ninh Bằng Tiếng Anh. - CÂU CHUYỆN TÌNH TÔI.

"Mỉm Cười Khi Người Hạnh Phúc"

Post Top Ad

Giới Thiệu Về Địa Danh Du Lịch Quảng Ninh Bằng Tiếng Anh.

Share This
Bài giới thiệu về quảng ninh, thành phố quảng ninh.

Lịch sử hình thành tỉnh quảng ninh, Quảng ninh có mấy thành phố, bản đồ tỉnh quảng ninh.

Giới thiệu về quảng ninh bằng tiếng anh
Area: 6,102.3 sq.km Population (2014): 1,199,400

Provincial capital: Ha Long City

Districts, towns: Cities: Mong Cai, Uong Bi, Cam Pha; Towns: Quang Yen, Dong Trieu; Districts: Binh Lieu, Hai Ha, Dam Ha, Tien Yen, Ba Che, Van Don, Hoanh 80, Go To

Ethnic groups: Viet (Kinh), Tay, Dao, San Diu, San Chay, Hoa


Quang Ninh Province is located in the North-east coast of Viet Nam. It shares a 170 km border with China to the north; and it lies along the Bac Bo Gulf to the east, with a 250 km coastline. The average temperature is about 25°C. Quang Ninh Province provides forests, beaches, and many precious marine species.

With the magnificent Ha Long Bay a World Natural Heritage Site twice recognized by UNESCO in 1994 and 2000, one at seven new Natural Wonders of the World recognized by New 7 Wonders on March, 2012 and hundreds of other natural, historical, cultural sites, Quang Ninh Province has a lot to of the numerous visitors.

Quang Ninh is the home to many ethnic groups with specific customs and habits.

Giới Thiệu Về Địa Danh Du Lịch Quảng Ninh.

Giới Thiệu Về Địa Danh Du Lịch Quảng Ninh Bằng Tiếng Anh.

Diện tích: 6.102,3km² Dân số (2014): 1…199.400 người Tỉnh lỵ: Thành phố Hạ Long

Các huyện, thị: Thành phố: Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả; Thị xã: Quảng Yên, Đông Triều Huyện: Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ, Cô Tô

Dân tộc: Việt (Kinh), Dao, Tày, Sán Diu, Sán Chay, Hoa

Quảng Ninh thuộc vùng duyên hải Đông Bắc, phía bắc giáp Trung Quốc với 170km đường biên giới. Bờ biển tỉnh Quảng Ninh dài 250km. Nhiệt độ trung bình năm 25°C. Nơi đây vừa có rừng vừa có biển với nhiều loại lâm sản và hải sản quý. Quảng Ninh là trung tâm du lịch lớn của cả nước với nhiều di tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Trong đó, vịnh Hạ Long là thắng cảnh đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 1994, 2000 và cũng được bầu chọn là một trong 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của Thế giới vào tháng 3/2012.

Quảng Ninh còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với phong tục tập quán đa dạng. Đến đây, du khách sẽ có dịp tìm hiểu bản sắc văn hóa, truyền thống độc đáo của cư dân địa phương.

Bài giới thiệu về quảng ninh, thành phố quảng ninh.

Lịch sử hình thành tỉnh quảng ninh, Quảng ninh có mấy thành phố, bản đồ tỉnh quảng ninh.


Giới thiệu về quảng ninh bằng tiếng anh


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages